ఆ. శ. గీతాలు

Currently Using Real Player |  Listen Using Windows Media Playerఆకాశ గీతాలు

సాహిత్యం:
శ్రీఆధిభట్ల కామేశ్వర శర్మ

సంగీతం:
మాధవపెద్ది సురేష్

గానం:
కారుణ్య, నిహాల్, పల్లవీసూరి, ప్రణవి, నారయణ, మాళవిక